Bereikbaarheidsanalyse Alfa-college Groningen

GB Alfa MinIM2

Tussen september 2014 en september 2015 hebben we een uitgebreid bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de Groningse locaties van het Alfa-college. Het doel was om inzicht te verkrijgen in de routekeuze, het reisgedrag en de motivaties van deelnemers van het Alfa-college. Een erg interessante opgave met de aanstaande ombouw van de zuidelijke ringweg en het hoofdstation in de stad.

Het project is bijzonder omdat actief de samenwerking is gezocht met projectbureau eXperience van het Alfa-college. Het projectteam bereikbaarheid heeft een enquête opgesteld en promotiemateriaal ontwikkeld waarmee de respons aanzienlijk is verhoogd. Voor de verdere dataverzameling is gebruikgemaakt van een ruimtelijke analyse, diepte-interviews en tellingen aan de poort. Daarnaast zijn we binnen dit project bijgestaan door experts van Groningen Bereikbaar, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Alfa-college zelf. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels opgeleverd en vormen input voor nieuw beleid van het Alfa-college, Groningen Bereikbaar en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Projectduur: september 2014 – september 2015

Studentadviseurs: Klaas Hommes, Daniël Ghobrial, Luuk van Dijk, Marijke Rommelse, Robin Neef, Jasper Homrighausen. 

Referentie

“SAC Groningen heeft in 2015 in opdracht van het Alfa-college, ministerie van I&M en Groningen Bereikbaar een kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de fysieke mobiliteit en gebruikte modaliteit van onze studenten. Dit heeft zeer bruikbare informatie opgeleverd die ons gaat helpen het mobiliteitsgedrag van studenten te beïnvloeden.”

Dhr. Jeroen van der Ster, directeur bedrijfsvoering Alfa-college en opdrachtgever.

Alfa College