Stedelijk Rivierherstel Hunze

GL

Stichting Het Groninger Landschap heeft in de ‘Hunzevisie 2030′ de ambitie uitgesproken om de loop van de Hunze van bron tot monding te herstellen. Vroeger was de Hunze een prachtig slingerende rivier in het Drentse en Groningse landschap, maar de rivierloop is in het verleden rechtgetrokken en op bepaalde plekken zelfs geheel uit het landschap verdwenen. In samenwerking met andere partijen heeft Het Groninger Landschap in de laatste decennia al zo’n 3000 hectare nieuwe natuur kunnen realiseren! Een spectaculair resultaat, maar de ambitie reikt verder.

De volgende te nemen stap in het rivierherstel is de stad Groningen. Ten opzichte van een open landschap bevat een stedelijk landschap uitdrukkelijk andere obstakels voor rivierherstel. Maar een stad als Groningen heeft, nu en in de toekomst, juist behoefte aan een stromende rivier die de stad doorkruist. Onder andere het bergen en afvoeren van regenwater, het voorzien in water van een hoge kwaliteit, het creëren van een hoge biodiversiteit en het bieden van mogelijkheden voor recreatie zijn en blijven zeer belangrijke kwaliteiten van een stedelijke rivier.

De volgende stap in de ambitie van Het Groninger Landschap is het realiseren van rivierherstel van de Hunze in de stad Groningen. De SAC Groningen is een samenwerking aangegaan met Het Groninger Landschap om hier een bijdrage aan te leveren. Aan de SAC Groningen de taak om de argumenten voor stedelijk rivierherstel te verzamelen en te structureren, maar ook om valkuilen en barrières vast te stellen. Voor de SAC Groningen een zeer mooie, nieuwe uitdaging.

Projectduur: Juli 2016 – December 2016

Studentadviseurs: Jorrit Albers, Jesse Wermelink

Hunzestroomdal