Behalve dat we werken aan projecten, zijn we ook vaak betrokken bij andere activiteiten waarbij we een brug vormen tussen studenten, de praktijk, het onderwijs en de wetenschap. Hieronder een overzicht.

Juni 2016

Denk- en doetank Groningen Bereikbaar
Begin juni organiseerde onze partner Groningen Bereikbaar een aantal burgerparticipatiesessies onder de naam ‘denk- en doetank’. Betrokken inwoners van de stad Groningen zijn gevraagd mee te denken hoe we Groningen bereikbaar kunnen houden tijdens de Aanpak Ring Zuid. De SAC leverde vier studentadviseurs die de brainstormsessies tijdens deze avonden hebben begeleid. De stadjers toonden veel interesse en er zijn veel ideeën uit gekomen. Deze ideeën zijn verzameld en worden nu verwerkt door Groningen Bereikbaar. In september krijgt de ‘denk- en doetank’ een vervolg.

Taskforce Beter Benutten Onderwijs, Den Haag
In april en juni organiseerde het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Infrastructuur & Milieu een bijeenkomst over het OV-contract van overheid met OV partijen. Het doel is om te bezuinigen op dit contract en de vrijgekomen middelen te investeren in de kwaliteit van onderwijs. Groningen is een goed voorbeeld van een stad waar al een regionale tafel is tussen onderwijspartijen, overheid en OV. De SAC mocht meediscussiëren over de randvoorwaarden voor regionale tafels in andere regio’s van Nederland.

Mei 2016

Studentadviseurs geven workshops voor Groningen Bereikbaar
Op 26 mei 2016 organiseerde Groningen Bereikbaar de ‘Onderwijsdag bereikbaarheid’ om bewustwording te creëren bij betrokkenen maar ook om ideeën te genereren. Op deze dag waren veel verschillende betrokken partijen bij elkaar: schoolbestuurders, schooldirecteuren, studenten, bestuurders van gemeenten, provincie en het ministerie maar ook vervoersbedrijven. De SAC was gevraagd workshops te verzorgen op deze dag. Na intensieve voorbereiding onder leiding van Alina Kiers hebben studentadviseur Jesse, Hessel, Jesse en Leon elk een workshop georganiseerd. De uitkomsten waren erg divers en er waren goede discussies tussen de verschillende aanwezige partijen. Een leerzame dag voor de studentadviseurs met interessante uitkomsten voor Groningen Bereikbaar.

April 2016

Verkeersgedragdag 6 april
De SAC heeft op de Verkeersgedragdag haar onderzoek van Student op de fiets gepresenteerd. De presentatie is in samenwerking met RHDHV gegeven.

Brainstorm Fietsstrategie Provincie Groningen
Provincie Groningen heeft de SAC uitgenodigd om mee te werken aan de fietsstrategie van de provincie. In een aantal bijeenkomsten hebben studentadviseurs meegewerkt aan deze fietsstrategie.

Maart 2016

Fietscommunity 2.0 
Fietscommunity 2.0 is een kennisplatform die bijeenkomsten organiseert om innovatie en onderzoek op het gebied van fietsen te stimuleren en aan elkaar te koppelen. De SAC was bij de eerste bijeenkomst om het Groningse fietsverhaal te vertegenwoordigen.

Februari 2016

Presentatie Rotaract
Klaas en Luuk hebben een presentatie verzorgd voor een bijeenkomst van leden van Rotaract. Rotaract is een club van mannen en vrouwen tussen 18 en 30 jaar, studerend of werkend. De SAC vertelde haar over het project Student op de Fiets en het ontstaan van de SAC.

November 2015

Samenwerking Ibn Battuta
Sinds november 2015 werken we samen met de faculteitsvereniging van Ruimtelijke Wetenschappen Ibn Battuta. We willen elkaar versterken door ons netwerk in de planningspraktijk te verbinden met de studenten die lid zijn van Ibn Battuta. Hiermee vergroten wij onze bereikbaarheid onder studenten en kan Ibn Battuta haar studenten nog beter voorbereiden op het werkveld.

Oktober 2015

Presentatie teamoverleg Groningen Bereikbaar
Als onderdeel van onze intensieve samenwerking met Groningen Bereikbaar hebben we ons op 12 oktober gepresenteerd tijdens het teamoverleg. Het doel van deze presentatie was een update geven over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, het verkennen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en het presenteren van onze nieuwe kernwaarden.

Samenwerking Urban Gro Lab
In de proeftuin Groningen zijn zowel het Urban Gro Lab als wij actief in de ruimte en werken daarbij samen met studenten. Daarom hopen we elkaar de komende tijd vooral via kennisoverdracht aan te vullen op verschillende vlakken.

September 2015

Presentatie Zuidas Amsterdam
Via het overheidsprogramma Beter Benutten worden in verschillende Nederlandse stadsregio’s initiatieven bedacht om slimmer om te gaan met bestaande infrastructuur. Tijdens deze bijeenkomst in het kader van Slim Studeren Slim Reizen vertelden wij over onze ervaringen in Groningen. Onze presentatie over zowel de projecten als de samenwerking met verschillende partners vormde de aanleiding tot een interessante discussie. Erg leuk om te zien hoe onze ervaringen leiden tot nieuwe initiatieven in de regio Amsterdam.

Presentatie Learning Communities
De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen werkt tegenwoordig met Learning Communities (LC’s). Hierbij wordt community building door de faculteit gestimuleerd om zo tot hechter, leuker en beter onderwijs te komen. Wij gaven een presentatie over onze werkzaamheden in het kader van de nieuwe LC’s en legden uit hoe ook de SAC Groningen binnen deze en andere faculteiten bijdraagt aan interessanter onderwijs door het koppelen van theorie met praktijk.

OV-symposium Grontmij
In september organiseerde Grontmij Groningen het OV-symposium. Twee van onze studentadviseurs waren hierbij aanwezig om te horen over de laatste inzichten uit zowel de wetenschap als de praktijk.