Zuidas van Groningen

Fietsnetwerk Noorderpoort

Zoals wellicht bekend gaan er bij het Noorderpoort in Groningen een aantal grote veranderingen plaatsvinden. Onder andere komt er bij het Europapark een nieuwe locatie van het Noorderpoort voor de sportlessen en examens. Deze veranderingen kunnen er voor gaan zorgen dat leerlingen en medewerkers vaker tussen verschillende locaties gaan reizen.

De SAC onderzoekt voor het Noorderpoort wat de mogelijke consequenties zijn voor dit toenemend aantal verplaatsingen en gaan op zoek naar een creatieve oplossing. Dit project is een prachtige uitdaging voor de SAC en biedt diverse mogelijkheden om kennis en talenten van onze studentadviseurs te benutten. Inmiddels zijn er twee deelprojecten afgerond waarin de theoretische potentie van een fietsleensysteem benoemd is.

Projectduur: januari 2016 – Oktober 2016

Studentadviseurs: Leon Lukkien, Daniël Ghobrial, Fabian Kruiper, Klaas Hommes

leon

Leon Lukkien

daniel

Daniël Ghobrial

 

fabian

Fabian Kruiper

 

klaas

Klaas Hommes