Over de SAC

De Student Advies Commissie, of kortweg SAC Groningen, is begin 2013 opgericht naar aanleiding van de Themadag Onderwijs & Bereikbaarheid. Tijdens deze dag dachten verschillende Groningse partijen na over de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen met het oog op twee grote projecten: de ombouw van de zuidelijke ringweg en de aanpak van het stationsgebied. Als studenten planologie en geografie bleken we een waardevolle inbreng te hebben. Ten eerste omdat we expert-in-wording waren, maar ook als ervaringsdeskundige (en probleemeigenaar) van het Groningse vervoer. Daarom schreven we in opdracht van Groningen Bereikbaar ons eerste rapport ‘De student op de fiets’. Dit rapport blijkt nog steeds relevant en vormde tevens het startschot voor de verdere ontwikkeling van de SAC Groningen.

Inmiddels is de SAC uitgegroeid tot een studentenadviesbureau waarbinnen enthousiaste en ambitieuze studenten aan ruimtelijke vraagstukken werken. Daarbij maken ze gebruik van professionals, zoals experts van Groningen Bereikbaar en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen de werkzaamheden richt de SAC zich op drie kerntaken: het verzamelen en doorgeven van kennis (kennisinstituut), het verbinden van partijen (intermediair) en het leveren van advies.

Kennis

Unique selling point:

“Vergaren en inzetten van actuele wetenschappelijke kennis”

Ons team van enthousiaste studenten beschikt over de meest actuele én relevante ruimtelijke wetenschappelijke kennis. Dagelijks staan wij in contact met de academische wereld, waarbij wij onder andere onze theoretische kennis en analytische vaardigheden ontwikkelen. Deze kennis en vaardigheden brengen wij als studentenadviesbureau op unieke wijze in de praktijk.  De kennisvergaring binnen de SAC is echter niet gelimiteerd tot onze opleiding. De nadruk wordt gelegd op het doorgeven van kennis binnen de organisatie. De studentadviseurs maken onderling op een laagdrempelige manier gebruik van elkaars kennis. Hierdoor vinden we binnen onze eigen organisatie gepaste antwoorden op de vragen van onze klanten. Iedere studentadviseur ontwikkelt zich binnen zijn interessegebied en doet hierbij specialistische kennis op. Wij beschikken onder andere over specifieke kennis op het gebied van GIS en statistiek. Kennis die we graag aanvullen door het bijwonen van congressen, symposia en andere evenementen.

Intermediair

Unique selling point:

‘’Verbinden van partijen met als doel de realisatie van collectieve meerwaarde’’

De afgelopen jaren heeft de SAC een een groot netwerk opgebouwd in de wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor zijn onze studentadviseurs in staat vele partijen met elkaar te verbinden en meerwaarde te bieden. Binnen onze projecten hebben we al gebruikgemaakt van studentenpanels, samengewerkt met mbo-, hbo- en wo-studenten en expertpanels georganiseerd op de Rijksuniversiteit Groningen. Ook sluiten we regelmatig aan bij werkgroepen, geven we presentaties over onze ervaringen en begeleiden we prijsvragen.

Advies

Unique selling point:

“Flexibele inzetbaarheid door verschillende studieachtergronden’’

De inzet van enthousiaste, ambitieuze en vaardige studenten – ondersteund door ervaren professionals, brengt ons in een positie om advies te kunnen leveren aan een veelvoud van partijen. We hebben eerder adviezen gegeven aan onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. In deze adviezen gebruiken wij een frisse blik en komen daardoor vaak tot nieuwe inzichten. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze adviezen niet in een laatje eindigen. Daarom besteden we veel aandacht aan een goede relatie met de opdrachtgever en het uitdragen van de verkregen resultaten. We zijn divers inzetbaar op verschillende thema’s in de ruimtelijke ordening zoals mobiliteit, gebiedsontwikkeling, stadsontwikkeling, landschapsinrichting, bereikbaarheid, duurzaamheid en logistiek.

 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe studenten die ons team willen versterken of naar opdrachtgevers met uitdagende vragen.

Geïnteresseerd geraakt of wil je meer weten? Mail ons via: info@sacgroningen.nl