Planning & Infrastructuur 2016

Expertpanel P&I 2016

In samenwerking met Groningen Bereikbaar heeft de SAC eind 2015 een praktijkopdracht opgezet voor 60 tweedejaars studenten aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. In groepen van vijf hebben studenten onderzocht wat de gevolgen zijn van de Aanpak Ring Zuid (ARZ) op het reisgedrag van inwoners uit een bepaalde kern in de regio Groningen-Assen. Hierbij zijn eerst de effecten van verschillende leefstijlen op de mobiliteitsstroom naar de stad bepaald.

Vervolgens hebben de studenten op basis van de gevonden leefstijlen verschillende beleidsstrategieën ontwikkeld om in te spelen op de beperkte bereikbaarheid tijdens de ARZ. De studenten hebben één beleidsstrategie verder uitgewerkt tot een beleidsmaatregel. De SAC heeft de opdracht begeleid en onder meer een workshop georganiseerd, waar experts op het gebied van mobiliteit de beleidsstrategieën van de studenten hebben bekritiseerd.

Projectduur: december 2015 – april 2016

Studentadviseurs: Hessel Engbrenghof, Klaas Hommes, Luuk van Dijk

Hessel

Hessel Engbrenghof

klaas

Klaas Hommes

 

luuk

Luuk van Dijk