Welkom op de website van de SAC Groningen

De Student Advies Commissie, kortweg SAC Groningen, is een studentenadviesbureau waarbinnen enthousiaste en ambitieuze studenten aan ruimtelijke vraagstukken werken. Ze maken daarbij gebruik van de ervaring van professionals, zoals experts van Groningen Bereikbaar en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De SAC richt zich op drie kerntaken: het verzamelen en doorgeven van kennis (kennisinstituut), het verbinden van partijen (intermediair) en het leveren van advies.

Wil je bij ons unieke praktijkervaring op doen of helpen de SAC als organisatie verder uit te bouwen? Klik dan hier om te solliciteren.

KENNIS

Studenten zijn binnen de SAC volop bezig in de praktijk. Hiermee doen ze waardevolle ervaring op naast de vaak theoretische (academische) studies. Ze leren te werken volgens een projectgerichte aanpak, besturen de SAC en bouwen de organisatie uit. Hierdoor worden studenten op een unieke wijze voorbereid op een baan in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de wetenschap. Ook passen de studenten specifieke vaardigheden toe in projecten, zoals statistiek, GIS en het organiseren van creatieve sessies. Binnen de SAC is het een kerntaak om deze individuele en gemeenschappelijke kennis samen te brengen en ook weer door te geven aan nieuwe studenten.

INTERMEDIAIR

De afgelopen jaren heeft de SAC een een groot netwerk opgebouwd in de wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor zijn onze studentadviseurs in staat vele partijen met elkaar te verbinden en meerwaarde te bieden. Binnen onze projecten hebben we al gebruikgemaakt van studentenpanels, samengewerkt met mbo-, hbo- en wo-studenten en expertpanels georganiseerd op de Rijksuniversiteit Groningen. Ook sluiten we regelmatig aan bij werkgroepen, geven we presentaties over onze ervaringen en begeleiden we prijsvragen.

ADVIES

De inzet van enthousiaste, ambitieuze en vaardige studenten – ondersteund door ervaren professionals, brengt ons in een positie om advies te kunnen leveren aan een veelvoud van partijen. We hebben eerder adviezen gegeven aan onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze adviezen niet in een laatje eindigen. Daarom besteden we veel aandacht aan een goede relatie met de opdrachtgever en het uitdragen van de verkregen resultaten. We zijn inzetbaar op verschillende thema’s in de ruimtelijke ordening zoals mobiliteit, gebiedsontwikkeling, stadsontwikkeling, landschapsinrichting, bereikbaarheid, duurzaamheid en logistiek.

 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe studenten die ons team willen versterken of naar opdrachtgevers met uitdagende vragen.

Geïnteresseerd geraakt of wil je meer weten? Mail ons via: info@sacgroningen.nl