Welkom op de website van de SAC Groningen

De SAC Groningen is een studentenadviesbureau waarbinnen wij als enthousiaste studenten aan ruimtelijke vraagstukken werken. We maken daarbij gebruik van de ervaring van professionals, zoals experts van Groningen Bereikbaar en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Onze werkzaamheden richten zich op drie kerntaken: het verzamelen en doorgeven van kennis (kennisinstituut), het verbinden van partijen (intermediair) en het leveren van advies (adviesorgaan). Wil je bij ons unieke praktijkervaring op doen of helpen de SAC als organisatie verder uit te bouwen? Klik dan hier want je kunt altijd solliciteren.

KENNISINSTITUUT

Als studenten zijn wij binnen de SAC volop bezig in de praktijk. Hierdoor doen we waardevolle ervaring op naast onze vaak theoretische studies. We werken aan de verschillende facetten van projecten en leren door de SAC te besturen en verder uit te bouwen. Hierdoor worden we op een unieke wijze voorbereid op een beroepsloopbaan in het bedrijfsleven of de wetenschap. Daarnaast beschikken we over specifieke vaardigheden die we inzetten tijdens projecten, zoals statistiek, GIS of het organiseren van creatieve sessies. Bovendien kunnen we zowel ervaringen als data uit eerdere onderzoeken ook weer bij nieuwe projecten inzetten. Het verzamelen, bundelen en doorgeven van zowel deze collectieve als individuele kennis zien we binnen de SAC als een kerntaak.

INTERMEDIAIR

Inmiddels hebben we een ruim netwerk opgebouwd met partijen uit de wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor zijn we in staat vele partijen met elkaar te verbinden. Binnen onze projecten hebben we al gebruikgemaakt van een studentenpanel, is intensief samengewerkt met mbo-studenten en hebben we expertpanels georganiseerd op de Rijksuniversiteit Groningen. Ook sluiten we regelmatig aan bij werkgroepen en geven we presentaties over onze ervaringen.

INTERNATIONAAL

Dankzij onze intensieve samenwerking met de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen zijn we de laatste jaren een aantal keren betrokken geweest bij internationale projecten. Daarnaast komt internationalisatie binnen de universiteit steeds hoger op de agenda en blijken de buitenlandse contacten waardevol voor onze studentadviseurs. Daarom zijn we ook steeds vaker internationaal actief, bijvoorbeeld door het geven van presentaties, begeleiden van zogenaamde summer schools of het stimuleren van buitenlandbezoeken van onze studentadviseurs. Een overzicht van afgelopen en aanstaande internationale projecten vind je hier.

ADVIESORGAAN

Vanwege onze vaardigheden, opgedane kennis en steeds groter wordende netwerk verkeren we in een ideale positie om advies te leveren aan een veelvoud van partijen. Inmiddels hebben we adviezen geschreven voor verschillende overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze adviezen niet in een laatje eindigen en daarom besteden we veel aandacht aan een goede relatie met de opdrachtgever en het uitdragen van de verkregen resultaten.