Welkom op de website van de SAC Groningen

De Student Advies Commissie, kortweg SAC Groningen, is een studentenadviesbureau waarbinnen enthousiaste en ambitieuze studenten aan ruimtelijke vraagstukken werken. Ze maken daarbij gebruik van de ervaring van professionals, zoals experts van Groningen Bereikbaar en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De SAC richt zich op drie kerntaken: het verzamelen en doorgeven van kennis (kennisinstituut), het verbinden van partijen (intermediair) en het leveren van advies.

Wil je bij ons unieke praktijkervaring op doen of helpen de SAC als organisatie verder uit te bouwen? Klik dan hier om te solliciteren.

KENNISINSTITUUT

Studenten zijn binnen de SAC volop bezig in de praktijk. Hiermee doen ze waardevolle ervaring op naast de vaak theoretische (academische) studies. Ze leren te werken volgens een projectgerichte aanpak, besturen de SAC en bouwen de organisatie uit. Hierdoor worden studenten op een unieke wijze voorbereid op een baan in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de wetenschap. Ook leren de studenten specifieke vaardigheden zoals statistiek, GIS of het organiseren van creatieve sessies toepassen binnen projecten. Bovendien kunnen eerder verzamelde data ook weer binnen nieuwe onderzoeken en projecten ingezet worden. Het verzamelen, bundelen en weer doorgeven van deze collectieve en individuele kennis is onze eerste kerntaak.

INTERMEDIAIR

De afgelopen jaren hebben we een een ruim netwerk opgebouwd in de wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor zijn we in staat vele partijen met elkaar te verbinden en meerwaarde te bieden. Binnen onze projecten hebben we al gebruikgemaakt van studentenpanels, samengewerkt met mbo-, hbo- en wo-studenten en expertpanels georganiseerd op de Rijksuniversiteit Groningen. Ook sluiten we regelmatig aan bij werkgroepen, geven we presentaties over onze ervaringen en begeleiden we prijsvragen.

INTERNATIONAAL

Dankzij onze intensieve samenwerking met de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen zijn we de laatste jaren een aantal keren betrokken geweest bij internationale projecten. Daarnaast komt internationalisatie binnen de universiteit steeds hoger op de agenda en blijken de buitenlandse contacten waardevol voor onze studentadviseurs. Daarom zijn we ook steeds vaker internationaal actief, bijvoorbeeld door het geven van presentaties, begeleiden van zogenaamde summer schools of het stimuleren van buitenlandbezoeken van onze studentadviseurs. Een overzicht van afgelopen en aanstaande internationale projecten vind je hier.

ADVIESORGAAN

De inzet van enthousiaste, ambitieuze en vaardige studenten – ondersteund door ervaren professionals, brengt ons in een positie om advies te kunnen leveren aan een veelvoud van partijen. We hebben eerder adviezen gegeven aan onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze adviezen niet in een laatje eindigen en daarom besteden we veel aandacht aan een goede relatie met de opdrachtgever en het uitdragen van de verkregen resultaten. We zijn inzetbaar op verschillende thema’s in de ruimtelijke ordening zoals mobiliteit, gebiedsontwikkeling, landschapsinrichting, bereikbaarheid, duurzaamheid en logistiek.

Geïnteresseerd of meer weten?  info@sacgroningen.nl